Kentsel Dönüşüm Müşavirlik Hizmeti

Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti

Şirketimiz 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Kanunu kapsamında Kentsel Dönüşümle ilgili danışmanlık hizmeti de vermektedir. Bu hizmet kapsamında dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri, şerefiyelendirme, geliştirilecek proje önerileri, müteahhitin hak sahiplerine tekliflerinin analizi ve yorumlanması gibi ve ayrıca yapılan yeni kanun değişiklikleri ile düzenlemelerle ilgili kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. 

 

 Danışmanlık Faaliyetlerimiz:

 1- Dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri,

 2- Şerefiyelendirme çalışması,

 3- Dönüştürülen alanda mevcut sosyal durum ve dönüşüm sonrası öngörülen sosyal yapı,

 4- Müteahhitin hak sahiplerine tekliflerinin analizi ve yorumlanması,

 5- Yeni inşa edilecek projede hak sahiplerinin dairelerin şerefiye faktörlerine göre adil dağılımı,

 6- Dönüşüm alanının çevresi ile uyumu ve çevresine etkisi analizi,

 7- Kentsel dönüşüm süreci danışmanlığı

 

Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti

Ayrıca Kentsel Dönüşüm ile ilgili süreci 12 adımda toparlayarak siz değerli müşterilerimize sunmuş bulunuyoruz

1- DEPREM RİSK RAPORU İÇİN MÜRACAAT: Yapınızın kentsel dönüşüme dâhil edilebilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli şey, deprem risk raporudur. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlara başvuru yapılmalıdır. Şehrinizde bakanlıkça yetkilendirilen kurumları bulmak için bakanlık sitesine bakabilirsiniz.

 2- LİSANLI KURUMUN DEPREM RİSK RAPORU HAZIRLAMASI: Bu aşama uzman firma tarafından binada yapılacak inceleme sonucu rapor haline getirilir. Binanın riskli, hasarlı veya ekonomik açıdan ömrünü tamamladığı tespit edilirse rapora işlenir. Binanın kentsel dönüşüme dâhil edilebilmesi için depreme karşı dayanıksız olması önemlidir.

3- RAPORUN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ: Kurum tarafından hazırlanan raporda hasarlı, riskli veya ekonomik açıdan ömrünü tamamlamış ibarelerin olması depreme karşı dayanıksız bir yapıda oturduğunuzu ifade eder. Bu raporun ilinizde bulunan şehirsel dönüşüm müdürlüğüne 7 gün içerisinde gönderilmesi gerekir.

4- BAKANLIK İNCELEME VE ONAYI: Deprem risk raporunun bakanlık ilgili departmanına sunulmasından sonra herhangi bir eksiklik yoksa 10 gün içerisinde onaylandığı bilgisi tarafınıza gönderilir. Bu aşamada, yapının riskli olduğu da tapuya işlenir. Bu süreçten sonra bina kentsel dönüşüm kapsamına dâhil edilir.

5- BİNA SAKİNLERİNE BİLGİLENDİRME YAZISININ GELMESİ: Bakanlık onayından sonra bina içerisinde yaşayan kişilere binanın riskli olduğuna dair yazı gönderilir. Bu yazıya itiraz etme hakkı vardır. İtirazın olmaması halinde 60 gün içerisinde bina ortak karar protokolünün imzalanması gerekir.

6- BİNA ORTAK KARAR PROTOKOLÜ: Mal sahiplerini en az 3/2 çoğunluğu tarafından kentsel dönüşüme tabi tutulan yapının durumu hakkında kararın yer alacağı protokoldür. Malikler, arsa satışına veya binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılmasına karar verebilir.

7- KARAR PROTOKOLÜNÜN BAKANLIĞA SUNULMASI: İmzalanan karar protokolü 2 ay içerisinde bakanlığa sunulmalıdır. Aksi durumda binanın bakanlık tarafından yıkılması söz konusu olacaktır.

8- MÜTEAHHİT SEÇİMİ: Binayla ilgili kararın verilmesinden sonra yeni binanın yapılması için müteahhit seçimi yapılması gerekir.

9- KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ ALMA: Müteahhit seçiminden sonra en önemli aşama anlaşmalı bankalar üzerinden kredi almaktır. Bir bina için yaklaşık olarak 100 bin lira, birden fazla bina içinse 500 bine kadar kredi kullanma hakkı bulunuyor.

10- KİRA YARDIMI BAŞVURUSU: Kentsel dönüşümün önemli avantajlarından biri olan kira yardımı için bakanlığa gerekli başvurular yapılır.

11- YAPI DENETİMİ: Yeni binanın inşası için kullanılan krediler blokeli şekilde yapı firmasına verilir. Her aşamada bankalar binayı kontrol ederek, bloke edilen diğer miktarlarında kullandırılmasını sağlar.

12- BİNA İÇİN YENİ TAPU: Depreme dayanıklı şekilde inşa edilen binanın kat maliklerine depreme dayanıklı olduğunu ifade eden iskânlı tapular alınır.